Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Certificazioni

 

Certificazioni

Certyfikaty z języka włoskiego jako języka obcego


Certyfikaty z języka włoskiego są to dyplomy, które zaświadczają stopień kompetencji językowej z włoskiego jako języka obcego. Adresowane są do wszystkich cudzoziemców, obywateli włoskich majacych pobyt za granicą a także obych imigrantów we Włoszech.

Aby przystąpić do egzaminu nie jest wymagany żaden szczególny tytuł studiów.

W celu przeprowadzenia egzaminów za granicą za pośrednictwem Włoskich Instytutów Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rzymie podpisało umowy z kilkoma instytucjami

Egzaminy przeprowadzane przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie

Obecnie Włoski Instytut Kultury przeprowadza egzaminy CILS organizowane przez Università per Stranieri di Siena.

EGZAMINY CILS


Najbliższa sesja egzaminacyjna CILS odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022. Zapisy będą trwały od 15 września do 31 października 2022 (liczy się data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu kursów IIC Varsavia).

 

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA EGZAMIN CILS NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. KWESTIONARIUSZ ZAPISOWY(MODULO DI ADESIONE AL CILS) WYPEŁNIONY CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI (PODAME DANE ZOSTANĄ WPISANE NA WSZYSTKIE DOKUMENTY EGZAMINACYJNE)
  2. KSEROKOPIĘ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM
  3. DOWÓD WNIESIONEJ OPŁATY, ZGODNIE Z CENNIKIEM OPŁAT ZA EGZAMIN CILS

NALEŻY PRZESŁAĆ W FORMACIE ELEKTRONICZNYM (PDF/JPG) NA NINIEJSZY ADRES E-MAIL, (Uwaga! dokumentację w formacie elektronicznym należy skierować wyłącznie na podany wyżej adres):

  1. Cennik *


CILS A1 172 zł + 100 zł = 272 zł
CILS A2 172 zł + 100 zł = 272 zł
CILS Uno (B1) 260 zł + 100zl = 360 zł
CILS Due (B2) 300 zł + 100 zł = 400 zł
CILS Tre (C1) 390 zł + 100zl = 490 zł
CILS Quattro (C2) 450 zł + 100zl = 550 zł


*Opłata Koncowa obejmuje opłatę za egzamin + koszty administracyne

Cennik opłat za pojedyncze części do poprawy *

CILS A1 55 zł + 30 = 85 zł
CILS A2 55 zł + 30 = 85 zł
CILS Uno (B1) 85 zł+50 = 135 zł
CILS Due (B2) 98 zł + 50 zl = 148 zł
CILS Tre (C1) 107 zł + 50 zl = 157 zł
CILS Quattro (C2) 122 zł + 50 zl = 172 zł 

*Opłata Koncowa obejmuje opłatę za egzamin + koszty administracyne


Bank Polska Kasa Opieki S.A. V Oddział w Warszawie
PL09124010661111001011920862

WŁOSKI INSTYTUT KULTURY
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 72

Formularz zapisu na egzamin CILS

Formularz zapisu na egzamin CILS dla dzieci i młodzieży

Przykładowe zeszyty egzaminacyjne CILS 


Corrispondenza delle certificazioni con il Quadro Comune Europeo di Riferimento

 Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
LIVELLO C2
Padronanza
CELI 5 CILS Quattro-C2 IT PLIDA C2
LIVELLO C1
Efficacia
CELI4    
CILS Tre-C1 ------ PLIDA C1          
LIVELLO B2
Progresso
CELI3 CILS Due B2 ------ PLIDA B2
LIVELLO B1
Soglia
CELI2 CILS Uno B1 ele.IT PLIDA B1
LIVELLO A2
Sopravvivenza
CELI1 CILS A2 ------ PLIDA A2
LIVELLO A1
Contatto
CELI1 CILS A1 ------ PLIDA A1

11