Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Corsi Per Stranieri

 

Corsi Per Stranieri

Kursy języka i kultury włoskiej prowadzone przez włoskie uczelnie wyższe:
 

Kursy języka włoskiego, kultury i różnych przedmiotów przeznaczonych dla cudzoziemców

Kursy języka włoskiego z elementami kultury i kursy tematyczne przeznaczone dla cudzoziemców.
Można skonsultować listę szkół, ośrodków i akademii, gdzie są prowadzone kursy o różnym profilu przeznaczone głównie dla studentów z zagranicy.

Kryterium wyszukiwania kursów może być region i/lub profil. W opcjach menu profilom celowo nadano charakter ogólny, jak na przykład "Lingua italiana", "Design", "Musica" e "Canto", które odsyłają raczej do właściwych stron internetowych, gdzie figurują wszystkie podkategorie.
Jeżeli szukasz kursów języka włoskiego, wizyta na stronach wskazanych tu ośrodków pozwoli Ci odróżnić szkoły zajmujące się wyłącznie nauczaniem języka włoskiego od szkół oferujących kursy uzupełniające dotyczące sztuki, mody, designu, kuchni itd.

Tylko szkoły języka i kultury włoskiej, które otrzymały certyfikat zwany Presa d’atto wydawany przez MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) gwarantują wysoka jakość oferowanych usług i poziomu nauczania.
Odwiedzając strony internetowe szkół, warto zwrócić uwagę czy należą do instytucji, które monitorują jakość oferowanych usług i odpowiadają za nie przed klientami. Te instytucje to przede wszystkim stowarzyszenia:

na poziomie krajowym:
ASILS (Associazione Scuole di Italiano come Lingua seconda – Stowarzyszenie Szkół Języka Włoskiego jako drugiego języka)
AIL (Accademia Italiana di Lingua – Włoska Akademia Języka)

na poziomie międzynarodowym:

  • FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations)
  • ALTO (Association of Language Travel Organisations)
  • IALC (International Association of Language Centres)
  • TANDEM (International Network of Quality Language Institutes)
  • EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) 
  • IHWO (International House World Organisation)

Warto upewnić się także, czy dana szkoła jest uznana jako jednostka kształcenia (Ente di Formazione) i czy ma uprawnienia do wystawiania zaświadczeń potwierdzających znajomość języka włoskiego.

W przypadku szkół, które nie spełniają powyższych wymogów, warto sprawdzić czy na ich stronach internetowych znajdują się jasne i dokładne informacje dotyczące:
warunków finansowych oferowanych kursów (ceny, kaucje, zwrot kaucji w przypadku anulowania),
miejsca, w którym odbywają się kursy (budynek, sale, infrastruktura, wyposażenie techniczne),
zakwaterowania dla studentów (koszty i lokalizacja),
kadry nauczycielskiej (tytuły naukowe i życiorysy),
wykorzystywanego materiału dydaktycznego.


21