Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Włoskie Instytuty Kultury na świecie

 

Włoskie Instytuty Kultury na świecie

Obecne w głównych miastach na pięciu kontynentach, Włoskie Instytuty Kultury aktualnie działające (83 siedzib), są idealnym miejscem spotkań i dialogu zarówno dla intelektualistów, artystów i innych pracowników kultury jak i dla zwykłych obywateli, włoskich i cudzoziemców,  którzy chcą stworzyć i utrzymać kontakt z rodzimym krajem. 

Włoskie Instytuty Kultury mają aktualnie 90 siedzib w głównych miastach na pięciu kontynentach, są idealnym miejscem spotkań i dialogu zarówno dla intelektualistów, artystów, pracowników kultury jak i dla zwykłych obywateli, włoskich i cudzoziemców, którzy chcą nawiązać bądź utrzymać kontakt z naszym krajem.
Włoski Instytut Kultury jest nie tylko oknem na Włochy i źródłem bieżących informacji o sytuacji w kraju, nie tylko ośrodkiem napędzającym inicjatywy i działalność dotyczącą współpracy kulturalnej, ale przede wszystkim ważnym punktem odniesienia dla środowisk włoskich za granicą w związku z coraz większym zainteresowaniem kulturą włoską na świecie.

Włoskie Instytuty Kultury wspierające działalność prowadzoną przez Ambasady i Konsulaty, posługują się najbardziej odpowiednimi środkami do promocji wizerunku Włoch jako ośrodka tworzenia, utrzymania i propagowania kultury od czasów epoki klasycznej po dziś dzień. Oprócz organizowania różnorodnych wydarzeń kulturalnych (z dziedziny sztuki, muzyki, kina, teatru, tańca, mody, designu, fotografii, literatury), Włoskie Instytuty Kultury:

  • umożliwiają osobom zainteresowanym poznanie języka i kultury włoskiej poprzez organizowanie kursów, prowadzenie bibliotek, oferowanie materiałów dydaktycznych i wydawniczych;
  • umożliwiają nawiązanie kontaktów i ułatwiają zadanie włoskim pracownikom w procesie wymiany kulturalnej na szczeblu międzynarodowym;
  • udzielają informacji i pomocy w zakresie organizacji pracy pracownikom kultury, Włochom i cudzoziemcom, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego;
  • wspierają inicjatywy, które sprzyjają dialogowi międzykulturowemu opartemu na zasadach demokracji i międzynarodowej solidarności.

23