Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Borse Di Studio

 

Borse Di Studio

Stypendia przeznaczone przez Rząd włoski dla obywateli Polski.


Założenia ogólne

Obywatele polscy mogą się ubiegać o przyznanie stypendiów Rządu włoskiego z puli 36 miesięcy stypendialnych, każdy opiewający na kwotę 900 euro, które stanowią dofinansowanie pobytów naukowych i badawczych we Włoszech w instytucjach publicznych lub działających na prawach publicznych. Nie można z nich skorzystać, by finansować kursy i staże naukowe na uczelniach i w ośrodkach prywatnych nie uznanych przez władze kompetentne.

Procedura i terminy

Oferta stypendialna (bando) oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdują sie na portalu dedykowanym włoskiego MSZ. Po utworzeniu swojego profilu na tejże stronie, kandydaci będą mogli wypełnić wniosek online. Wypełniając wniosek należy ściśle przestrzegać wymogów zawartych w „bando”, zwłaszcza przy wyborze uczelni i rodzaju stażu.

Termin zgłaszania kandydatur na r.a. 2019/2020 (tzw. ostateczne zamknięcie wniosku online) - 7 czerwca 2019 o godz. 14.00. Kandydatury nie zarejestrowane w portalu do przewidzianego terminu nie zostaną w ogóle uwzględnione przez Komisję

Deklaracja o asygnacie i ostateczne zatwierdzenie kandydatur

Kandydaci przyjęci na stypendia zostają powiadomieni drogą mailową bezpośrednio przez włoskie MSZ. Ostateczne zatwierdzenie stypendium przez kompetentne organy ma miejsce później, odpowiednim "dekretem" jednakże, w celu umożliwienia wytypowanym kandydatom dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności w wybranych uczelniach, Ambasada Włoska w Warszawie dostarczy im deklarację o asygnacie, o instytucji przyjmującej i termin rozpoczęcia stypendium


50