Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Certyfikaty

Certyfikaty z języka włoskiego jako języka obcego

Certyfikaty z języka włoskiego są to dyplomy, które zaświadczają stopień kompetencji językowej z włoskiego jako języka obcego. Adresowane są do wszystkich cudzoziemców, obywateli włoskich mających pobyt za granicą a także obcych imigrantów we Włoszech.

Aby przystąpić do egzaminu nie jest wymagany żaden szczególny tytuł studiów.

W celu przeprowadzenia egzaminów za granicą za pośrednictwem Włoskich Instytutów Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rzymie podpisało umowy z kilkoma instytucjami.

Egzaminy przeprowadzane przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie:

obecnie Włoski Instytut Kultury przeprowadza egzaminy CILS organizowane przez Università per Stranieri di Siena.

NAJBLIŻSZE SESJE EGZAMINACYJNE CILS

Letnia sesja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2023. Zapisy będą trwały od 20 marca do 20 kwietnia 2023 (liczy się data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu kursów IIC Varsavia).

Zimowa sesja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023. Zapisy będą trwały od 20 września do 20 października 2023 (liczy się data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu kursów IIC Varsavia).

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA EGZAMIN CILS NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. KWESTIONARIUSZ ZAPISOWY (MODULO DI ADESIONE AL CILS) WYPEŁNIONY CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI (PODANE DANE ZOSTANĄ WPISANE NA WSZYSTKIE DOKUMENTY EGZAMINACYJNE)
  2. KSEROKOPIĘ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM
  3. DOWÓD WNIESIONEJ OPŁATY, ZGODNIE Z CENNIKIEM OPŁAT ZA EGZAMIN CILS

NALEŻY PRZESŁAĆ W FORMACIE ELEKTRONICZNYM (PDF/JPG) NA NINIEJSZY ADRES E-MAIL: corsilingua.iicvarsavia@esteri.it  (Uwaga! dokumentację w formacie elektronicznym należy skierować wyłącznie na podany wyżej adres):

Cennik *

CILS Uno (B1) 260 zł + 100zl = 360 zł
CILS Due (B2) 300 zł + 100 zł = 400 zł
CILS Tre (C1) 390 zł + 100zl = 490 zł
CILS Quattro (C2) 450 zł + 100zl = 550 zł

*Opłata Koncowa obejmuje opłatę za egzamin + koszty administracyne

Cennik opłat za pojedyncze części do poprawy *

CILS Uno (B1) 85 zł+50 = 135 zł
CILS Due (B2) 98 zł + 50 zl = 148 zł
CILS Tre (C1) 107 zł + 50 zl = 157 zł
CILS Quattro (C2) 122 zł + 50 zl = 172 zł

*Opłata Koncowa obejmuje opłatę za egzamin + koszty administracyne

Bank Polska Kasa Opieki S.A. V Oddział w Warszawie
PL09124010661111001011920862

WŁOSKI INSTYTUT KULTURY
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 72

Formularz zapisu na egzamin CILS

Przykładowe zeszyty egzaminacyjne CILS  ( https://cils.unistrasi.it/89/188/Esempi_di_prove_di_esami.htm )

 

Corrispondenza delle certificazioni con il Quadro Comune Europeo di Riferimento

 

Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
LIVELLO C2
Padronanza
CELI5 CILS Quattro-C2 IT PLIDA C2
LIVELLO C1
Efficacia
CELI4
CILS Tre-C1 —— PLIDA C1
LIVELLO B2
Progresso
CELI3 CILS Due B2 —— PLIDA B2
LIVELLO B1
Soglia
CELI2 CILS Uno B1 ele.IT PLIDA B1
LIVELLO A2
Sopravvivenza
CELI1 CILS A2 —— PLIDA A2
LIVELLO A1
Contatto
CELI1 CILS A1 —— PLIDA A1